Profil firmy MK REAL s.r.o.

Spoločnosť MK REAL s.r.o. bola pôvodne založená v roku 1998 a v jej terajšej podobe sa od roku 2002 zaoberá hlavne:

  • správou bytov, nebytových priestorov a garáží
  • realitnou činnosťou / sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností/
  • fotografickými službami
  • návrhom a realizáciou desingu
  • reklamnou a propagačnou činnosťou
  • prípravou a organizáciou výstav a ich realizáciou.


Vo všetkých oblastiach má spoločnosť bohaté mnohoročné skúsenosti, ktoré sa hlavne premietajú do kvalitne a profesionálne prevedených činností a individuálneho prístupu k jednotlivým klientom spoločnosti a uprednostňovaní osobného jednania hlavne v oblasti správy bytov, nebytových priestorov a garáží

  Copyright © 2005 MK REAL, s.r.o.